– Vi tänker inte ta bort valfriheten, men den som är där i första hand i vinstsyfte och drar ner på kvaliteten för att åstadkomma den vinsten, den är förlorare, sade statsminister Stefan Löfven när regeringen och Vänsterpartiet på måndagen presenterade sin överenskommelse.

Vinstjakt som incitament måste bort från välfärdssektorn, slog S-ledaren fast. Hur vinsterna ska begränsas ska utredas och ett förslag kommer inte förrän i mars 2016. Men i direktiven till utredningen ska bland annat finnas med att överväga ett bemanningskrav som ser till att privata vårdföretag inte kan skära ner personalstyrkan för att göra vinst.

Kan det här leda till en lag om minimibemanning i äldreomsorgen?

– Det får utredningen visa hur exakt detta ska gå till. Men jag tror inte det kommer finnas något nationellt sådant krav. Det bedömer jag inte för det kan vara olika också från kommun till kommun hur mycket man betalar ut och vad respektive kommun själva har för bemanning. Poängen är att ett bolag inte ska kunna dra ner på bemanningen om man skickar samma skattepeng till den privata som till den kommunala verksamheten.

Hur kommer det här påverka de bemanningsföreskifter som ska införas nästa år?

– Det får utredningen titta på.

Utredningen ska också se över regelverket för valfrihet inom äldreomsorgen (LOV). Stefan Löfven pekar på att friskolor måste få tillstånd för att starta. Något liknande vore rimligt inom äldreomsorgen menar han.

– Du måste också ge kommunerna större möjligheter att bedöma.  Vissa kommuner kanske vill ha bara ideella utförare.

Många ideella företag har lämnat äldreomsorgen för att kommunerna sätter för låga ersättningar?

– Det är därför vi vill tillföra mer pengar till äldreomsorgen i vår budget.

Utredningen får också i uppdrag att överväga krav på att välfärdsföretagen inte får ha vinst som syfte med verksamheten. Eventuella överskott ska ”som huvudregel” investeras i verksamheten.

– Insatt kapital och låg ränta på densamma behöver inte återinvesteras  eftersom insatt kapital då urholkas, förklarade Vänsterpartiets Ulla Andersson.

Låg ränta ska vara ett lägre ensiffrigt belopp. Frågan om vinst i välfärden har varit en knäckfråga för att få Vänsterpartiet att stödja regeringens budget. Trots överenskommelsen mellan S, V och MP saknas fortfarande majoritet i riksdagen för att få igenom förslaget. Stefan Löfvén pekade ut Folkpartiet och Moderaterna som tänkbara borgerliga partier att förhandla med. Men reaktionerna från M och FP var direkt efteråt avvisande.

– Om man skruvar åt reglerna för hårt kommer man inte få några som vill driva friskolor eller andra alternativ inom den sociala välfärden, sa Folkpartiets partiledare Jan Björklund och Moderaternas gruppledare i riksdagen, Anna Kinberg Batra menade att regeringen ”offrat valfriheten” och ”skapat en stor osäkerhet” för medborgarna eftersom något konkret förslag inte kommer förrän 2016.

Krav på kollektivavtal

En utredning ska lämna förslag i mars 2016 och ska omfatta:

  • Överväga att införa en syftesparagraf i bolagsordningen om att välfärdsbolag inte får ha som syfte att dela ut vinst till ägarna.
  • Undersöka hur icke- vinstdrivande bolag (SVB-bolag) bör användas i välfärden.
  • Överväga bemanningskrav.
  • Utveckla en nationell strategi för idéburen icke kommersiell välfärd.
  • Utreda om en tillståndsprövning ska införas för alla välfärdsbolag.
  •  Föreslå en förändrad LOV-lagstiftning (valfrihet i äldreomsorgen)
  • Offentlighetsprincipen ska gälla i all offentligt finansierad verksamhet. Meddelarfrihet ska gälla i verksamhet som till övervägande delen är offentligt finansierad.
  • Krav på kollektivavtal eller att anbudsgivaren visar att man tillämpar löner och anställningsvillkor som ligger på minst samma nivå som ett centralt kollektivavtal.