Anslaget provocerar en aning, att ”omvända” är en retorik som ofta hörts från homofober. Men författarna utgår från rapporter om att få är helt hetero/homo och vill locka fram den inneboende flatan i kvinnor som lever hetero. Detta med hjälp av forskning om hur kvinnor förlorar på att leva med män, bland annat ekonomiskt, sexuellt och med risk för våld. Kända kvinnor berättar om alla fördelar med att leva med kvinnor och det är riktigt inspirerande. Och när författarna byggt upp med goda argument kommer en guide till lesbiskt sex som är mycket lärorik.

Jag måste bara klaga lite på att arbetarklassens kvinnor som vanligt glöms bort när det handlar om ekonomi. Bland annat skriver författarna att kvinnor tjänar ekonomiskt på att sluta leva med män och att de kan gå upp till heltid när de inte längre behöver göra större delen av hemarbetet. Att kvinnor jobbar deltid beror inte bara på att de har ojämställda män, utan väldigt ofta på att deras arbetsgivare bara erbjuder deltid. Och lönen för en undersköterska blir inte bättre för att hon blir lesbisk, tvärtom kanske hon är beroende av lönen från en (ofta mer högavlönad) man. I övrigt är de ekonomiska aspekterna intressanta, eftersom kvinnor vabbar mer, tar lejonparten av föräldraledigheten, gör mer hemarbete och så vidare samtidigt som män är ”dyrare i drift”.

Med detta sagt kan jag säga: ut och testa! Boken vänder sig till alla de kvinnor som brukar sucka ”Åh, jag önskar att jag också vore lesbisk” och boken, som givetvis är hårdvinklad, lär helt klart spä på denna önskan.