De flesta nyheter hade redan släppts i förväg när Löfven inför kammaren i dag presenterade sin regeringsförklaring. Han beskrev ett Sverige där klyftorna har vuxit och sade att regeringen tar över ett land med ett bekymmersamt statsfinansiellt läge.

– Sveriges nya regering är en feministisk regering, sade Löfven.

Löneskillnaderna måste ner, sade Löfven och verktyget han vill använda för detta är att återinföra årliga lönekartläggningar.

– Heltid ska var norm på arbetsmarknaden, deltid en möjlighet. Och missbruket av visstider ska stoppas, sade Löfven vidare.

En av nyheterna var att de yrkesförberedande programmen görs om till yrkescollege. Dessa college har länge varit Kommunals hjärtefrågor. Han sade också att resurserna till arbetsmiljöforskningen ska stärkas. Neddragningen av denna har fackföreningsrörelsen varit kritisk till, ända sedan Arbetslivsinstitutet lades ner och resurserna till Arbetsmiljöverket minskades.

Den nya S-MP-regeringen vill också ha giftfria förskolor, att tvingande LOV ska avskaffas i primärvården och att meddelarfrihet och offentlighetsprincip ska införas i privat finansierad vård och omsorg. Något tydligt stopp för vinster i välfärden blev det inte men Stefan Löfven sade:

– Kortsiktiga vinstintressen hör inte hemma i välfärden.

Stefan Löfven nämnde också att fritidsverksamheten ska stärkas.

Den stora skrällen var att Alice Bah Kuhnke blir kulturminister och Stefan Löfven betonade kulturpolitiken och citerade poeten Karin Boye. Hela ministerlistan finns här.