En ny rapport visar att a-kassorna tillämpar reglerna kring aktivitetsrapporter och dess sanktionstrappa på olika sätt. Det gör att hastigheten i sanktionstrappan blir olika beroende av vilken a-kassa man tillhör, trots samma förseelser. Rätten till ersättning kan dessutom upphöra vid olika tidpunkter, det kan handla om upp till en månads skillnad i tid.

– Exakt samma beteende behandlas på olika sätt beroende på vilken a-kassa man tillhör, säger Jan-Olof Dahlgren.

Det är i en rapport till regeringen som IAF, Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen konstaterar att tillämpningen av regelverket skiljer sig åt.

Den ena delen handlar om hur kassorna hanterar underrättelser från Arbetsförmedlingen. När en arbetslös missar att lämna in en aktivitetsrapport, inte söker ett anvisat arbete eller uteblir från ett planerat besök rapporterar arbetsförmedlingen det till den arbetslöses a-kassa i form av en underrättelse.

Många a-kassor buntar ihop förseelser som rör samma person och som kommer in inom en kort tidsrymd så att de bara ger ett steg på sanktionstrappan. Andra a-kassor räknar varje förseelse för sig, vilket betyder fler steg på sanktionstrappan. Samma antal underrättelser ger alltså olika antal åtgärder.

Synen på vad en ”kort tidsrymd” är skiljer sig också åt bland de kassor som buntar ihop förseelserna. Det kan handla om en dag, en vecka, två veckor, tiden fram till beslut…

– Det leder till att man kommer igenom sanktionstrappan olika snabbt i olika kassor. Vi menar att det finns skäl att titta på det här, säger Jan-Olof Dahlgren.

Kan du säga att systemet är rättssäkert i dag?

– Nej, fullt ut kan jag inte säga det. Men med det tillägget att det inte lett till att någon fått för lite ersättning. Det är snarare så att några blivit för generöst behandlade.

Tiden för hur snabbt kassorna drar in ersättning efter ett beslut skiljer sig också. Vissa a-kassor beslutar om avstängning dagen efter händelsedatumet i den underrättelse de fått från Arbetsförmedlingen. Andra sätter beslutsdatum den första dagen efter den månad som aktivitetsrapporten gällde. Följden kan bli att ersättningsrätten upphör vid olika tidpunkter.

Enligt Jan-Olof Dahlgren handlar det inte om hur reglerna ser ut i fallet med datum, där handlar det främst om att a-kassorna ska följa de regler som finns.

Sanktionstrappan

Så fungerar sanktionstrappan (sen med aktivitetsrapporten, säker inte anvisat arbete, kommer inte på inplanerade möten, söker inte arbete aktivt):

  • Första gången: Varning
  • Andra gången: Avstängd från rätten till ersättning 1 dag.
  • Tredje gången: Avstängd från rätten till ersättning 5 dagar.
  • Fjärde gången: Avstängd från rätten till ersättning 10 dagar.
  • Femte gången: Rätten till ersättning är förlorad tills ett nytt arbetsvillkor är uppfyllt.