Kritiken från Värmdö kommun gäller barn- och fritidsprogrammet inom vuxenutbildningen.

– När jag tillträdde i februari upptäckte jag att man validerade och betygsatte felaktigt. Man har lyckats validera personer samtidigt som de jobbade heltid och var relativt unga. På väldigt kort tid kunde de få betyg i väldigt många kurser, säger Eva Sonntag, rektor för Värmdö kommuns vuxenutbildning.

Validering innebär att man prövar kunskaper som man kan ha fått exempelvis genom yrkeserfarenhet. Det kan innebära att man inte behöver läsa kurserna i sin helhet. Det värsta exemplet enligt Eva Sonntag är en person född 1992 som fått 1 500 gymnasiepoäng på två månader samtidigt som hen har arbetat. I jämförelse så kan man hos Värmdös vuxenutbildning läsa max 250 poäng under en 10-veckorsperiod.

– En så ung person kan knappast ha hunnit tillägnat sig så mycket under ett yrkesliv att det går att validera så mycket på så kort tid, särskilt inte som den personen arbetade samtidigt, säger Eva Sonntag.

Företaget får betalt per betygspoäng, vilket gör det till en lönsam affär att utbilda snabbt.

Nu har kommunen satt en gräns också för de privata utbildningsanordnarna för hur många poäng som man kan ta under en viss tidsperiod.

Värmdö kommun upptäckte också att ett antal betygsdokument var underskrivna av KUI:s rektor, trots att KUI inte har betygsrätt för Värmdös elever och betygen därför skulle ha skrivits under av rektorn för kommunens vuxenutbildning.

Det har även förekommit några fall av dubbelfakturering. De felaktiga betygskatalogerna och dubbelfaktureringen beror enligt KUI på administrativa missar och har rättats till. Rektorn är inte kvar på sitt jobb.

– Vi har åtgärdat de fel och brister som Värmdö kommun har påtalat, säger KUI:s verksamhetschef Marie Palmgren.

Som KA berättade i början av året har KUI fått liknande kritik från Södertälje kommun. Där utbildade företaget hemtjänstanställda inom ramen för Omvårdnadslyftet. Också där fick ett antal personer många poäng på rekordkort tid. I maj greps två anställda på KUI misstänkta för att ha gett falska betyg till anställda på det bedrägerimisstänkta hemtjänstföretaget Jome Omvårdnad. En av de misstänkta var rektorn på utbildningen i Värmdö. Hon och hennes kollega avskrevs i september från brottsmisstankarna eftersom brott inte kunde styrkas.

Marie Palmgren håller inte med om att de utbildar för snabbt eller gör fel när de validerar.

– Vi sätter betyg när kunskapskraven är uppnådda och det kan ta olika lång tid. Det måste bygga på tidigare erfarenheter och kunskaper och följa styrdokumenten som gäller för vuxenutbildningen, säger Marie Palmgren.

Nu har vi två kommuner som menar att ni utbildar för snabbt, har de fel?

När kunskapskraven är uppnådda, då sätter vi betyg.

Men hur kommer det sig att det går så mycket snabbare att utbilda sig hos er än hos andra?

– Jag har ingen insyn i hur andra aktörer arbetar men jag vet att våra betyg sätts när vi har kunnat säkerställa att elevens kunskaper är tillräckliga.

Värmdö kommun låter just nu en jurist titta på om det finns möjlighet att häva avtalet med KUI i förväg.