För ett år sedan infördes att arbetslösa ska fylla i en aktivitetsrapport en gång i månaden för att få rätt till a-kassa. Den som missar att lämna in rapporten, inte söker anvisat arbete eller uteblir från inplanerade besök på Arbetsförmedlingen straffas.

Sanktionerna trappas upp för varje förseelse. Det börjar med en varning och slutar på trappsteg fem med en total avstängning från a-kassan.

– Från Kommunalarbetarnas kassa har vi en uppgift från i går på 106 personer som blivit av med sin a-kassa, säger Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

Det totala antalet personer vars rätt till ersättning är förlorad är drygt 700. Enligt IAF tillkommer ett hundratal personer per månad.

– Det kommer ju inte som en blixt från en klar himmel. Första steget är en varning. Grundidén är att sanktionerna ska bli allvarligare ju fler förseelser man har gjort. Det är först efter det femte steget som en person försvinner helt ut försäkringen, säger Jan-Olof Dahlgren.

Enligt IAF är grunden till de flesta sanktioner att den arbetslöse inte varit aktivt arbetssökande (91 procent av fallen).

En ny rapport visar att a-kassorna tillämpar reglerna på olika sätt. Det gör att hastigheten i sanktionstrappan blir olika beroende av vilken a-kassa man tillhör, trots samma förseelser. Läs mer i artikeln till höger.

Sanktionstrappan

Så fungerar sanktionstrappan (sen med aktivitetsrapporten, säker inte anvisat arbete, kommer inte på inplanerade möten, söker inte arbete aktivt):

  • Första gången: Varning
  • Andra gången: Avstängd från rätten till ersättning 1 dag.
  • Tredje gången: Avstängd från rätten till ersättning 5 dagar.
  • Fjärde gången: Avstängd från rätten till ersättning 10 dagar.
  • Femte gången: Rätten till ersättning är förlorad tills ett nytt arbetsvillkor är uppfyllt.