Under åren 2007-2009 införde åtta landsting fritt vårdval, och 2010 blev det obligatoriskt i alla landsting. Nu har Inspektionen för Socialförsäkring (ISF) undersökt hur det påverkat sjukskrivningarna. Det visade sig både att sjukskrivningarna blivit fler och att de långa sjukskrivningarna har blivit längre. På nationell nivå har antalet sjukrivningarna ökat med 3,4 procent och i Stockholms län, där den största delen av den svenska arbetsmarknaden finns, har ökningen varit 6,4 procent. När forskarna tittar på gruppen med längst sjukskrivningar visar det sig att de har blivit 3,5 dagar längre sedan vårdvalet infördes. En anledning till att sjukskrivningarna ökar kan vara att vårdvalet ger patienten större makt över läkarna menar projektledaren bakom rapporten Kristian Persson Kern.

– Det är ett maktskifte. Läkaren blir mer beroende av individens val, säger han.

En patient som inte är nöjd med sin läkares beslut. Väljer enkelt en annan. Det påverkar ekonomin för läkaren och mottagningen där han eller hon arbetar.

– Pengarna följer patienten.

I rapporten visar man att det kan påverka läkare att göra sjukskrivningar.

– Det finns också forskning som visar på att det lett till ökad förskrivning av antibiotika, säger Kristian Persson Kern.