På fredag presenterar Socialdemokraternas Stefan Löfven ministrarna i den nya regeringen. Arbetet för att få ihop en regeringspolitik och en budget pågår för fullt och S och MP har kommit överens i flera frågor, även om detaljerna fortfarande saknas och sannolikt presenteras först i budgeten.

Kommunals ordförande Annelie Nordström är positiv till det som hittills blivit känt. Många av frågorna är sådant som Kommunal drev som krav i valrörelsen:

– Jag tycker att överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet ser mycket lovande ut. Kommunal har i sin valrörelse varit mycket tydlig med att Sverige måste satsa på välfärden, och det är glädjande att vi har blivit hörsammade i våra krav, säger hon i ett pressmeddelande.

Partierna är överens om att taket i arbetslöshetsförsäkringen ska höjas, hur mycket är ännu oklart. Avtrappningen i a-kassan ska tas bort vilket betyder att ersättningsnivån blir 80 procent under hela perioden. S och MP säger också att de ska titta på villkoren i försäkringen för att fler ska kunna kvalificera sig, men specificerar inte mer än så. Många av Kommunals medlemmar har drabbats hårt av deltidsbegränsningen i a-kassan. Om den försvinner återstår att se.

– Det är mycket bra att Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om höjt tak i a-kassan. Vi hoppas att förstärkningen av a-kassan också innebär att deltidsregeln slopas. En tredjedel av alla som blivit utförsäkrade ur a-kassan på grund av denna regel är medlemmar i Kommunal, säger Annelie Nordström.

Fas 3 ska slopas och ersättas med utbildning, extratjänster och flexjobb. Extratjänster var ett vallöfte från S som enligt Aftonbladet kommer att handla om anställningar inom skolan till avtalsenliga löner. Miljöpartiet har drivit flexjobben, som riktar sig mot arbetslösa med en funktionsnedsättning inom privat och offentlig sektor.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tillsammans inte majoritet för att få igenom sina förslag eller en gemensam budget i riksdagen. Det krävs alltså att fler partier ställer sig bakom för att innehållet i överenskommelsen ska kunna realiseras.

Mer ur överenskommelsen mellan S och MP

 • Taket i sjukförsäkringen höjs.
 • Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen försvinner.
 • Övriga tidsgränser i sjukförsäkringen ska ses över.
 • Rehabiliteringen i sjukförsäkringen ska stärkas.
 • Arbetslivsforskningen ska stärkas.
 • Ett forskningsprogram om kvinnors stressrelaterade arbetsmiljöprogram ska startas tillsammans med fack och arbetsgivare.
 • Missbruket av visstider ska förhindras.
 • Nya platser i yrkeshögskolan och vuxenutbildningen.
 • Obligatoriskt gymnasium för elever upp till 18 år.
 • Alla gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet.
 • Förskoleklasserna ska vara obligatoriska.
 • En tredje månad i föräldraförsäkringen ska individualiseras.