När LO och Socialdemokraterna presenterade ett tiopunktsprogram för ordning och reda på arbetsmarknaden i vintras var det med ett tydligt löfte – svenska kollektivavtal skulle gälla på svensk arbetsmarknad. Ingen otydlig skrivning som ”rimliga villkor” skulle bli aktuell.

Till KA sade Stefan Löfven:

– Det kan inte uttryckas nog klart. Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Punkt slut!

Men i uppgörelsen med Miljöpartiet finns ingen skrivning om kollektivavtal med. I stället är det ”svenska löner och villkor” som ska gälla. Enligt Löfvens pressekreterare kommer det fortsatta arbetet att avgöra vad ”svenska löner och villkor” egentligen betyder. Det kan betyda att kravet om kollektivavtal inte längre finns med. Det kan också betyda ett krav på svenska kollektivavtal.

Ett annat S-löfte som varit viktigt för LO är fackens möjlighet till inflytande över arbetskraftsinvandringen. Ett löfte som inte klarat sig igenom förhandlingarna med Miljöpartiet. Svenska Dagbladet skriver att Socialdemokraterna slopar sitt tidigare krav om att ta hänsyn till arbetsmarknaden innan arbetskraftsinvandring godkänns.

Till KA säger Stefan Löfvens pressekreterare att S ställt sig bakom migrationsöverenskommelsen som den borgerliga regeringen och MP slutit, men att kraven ändå kommer att bli tuffare. Det handlar om att göra arbetserbjudanden juridiskt bindande och att införa sanktionsmöjligheter mot arbetsgivare som bryter mot reglerna.

I samband med att LO och S presenterade ordningsreglerna för arbetsmarknaden var Stefan Löfven tydlig. Modellen med den avreglerade arbetskraftsinvandringen skulle avskaffas. Det lovade han i en intervju med KA:

– Parterna på arbetsmarknaden måste kunna säga nej och stoppa arbetskraftsinvandring om den inte behövs.

Det är alltså inte längre aktuellt.