För att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att förena föräldraskap och arbete krävs åtgärder från flera olika håll.

– Vi har sett en dramatisk försämring av anställningsvillkoren för LO-kvinnorna. 800 000 personer har inte en fast anställning och kvinnor i offentlig sektor är överrepresenterade. Det finns en tydlig klasskillnad där och föräldraförsäkringen är en nyckelfråga om vi ska komma åt de andra problemen.

Det sade LO:s Karl-Petter Thorwaldsson under ett seminarium på LO om hur betalt och obetalt arbete påverkar varandra.

Länge har diskussionen om föräldraförsäkringen enbart kretsat kring om den ska individualiseras mer och i så fall hur mycket. Men med politiska löften om ytterligare en reserverad månad åt vardera föräldern verkar nu fokus ha flyttats till att handla om att strama åt möjligheten att vara hemma utan föräldrapenningdagar.

En ny rapport från Delegationen för jämställhet i arbetslivet visar att föräldrarnas faktiska ledighet är längre än den tid de är hemma med föräldrapenning. I genomsnitt är mammorna hemma 398 dagar under barnets två första år, men tar bara ut föräldrapenning för 281 av dem. Papporna är i snitt hemma 103 dagar och av dem är 67 dagar med föräldrapenning.

– Men det är inte så att alla kan dryga ut sina dagar på det sättet. LO-kvinnor måste lämna sina barn 4-5 månader tidigare än medel- och höginkomsttagarna eftersom de inte har råd att dryga ut dagarna. Det är tråkigt med en så tydlig klassmarkör, att några grupper måste lämna sina barn tidigare, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Förutom en mer individualiserad föräldraförsäkring vill LO-ordföranden strama åt försäkringen, så att det inte som i dag går att dra ut på dagarna för att förlänga ledigheten.

Karl-Petter Thorwaldsson pekar också på vikten av heltidsanställningar och att höja servicenivån inom offentlig sektor (barnomsorg, äldreomsorg, fritids) för att öka jämlikheten på arbetsmarknaden.