Var femte kommun vill porta barnskötarna helt och föredrar förskollärare. Samtidigt finns det i skrivande stund en mängd människor som utbildar sig på barn- och fritidsprogrammet.

När de sedan kommer ut och ska arbeta som barnskötare visar det sig att det i princip är omöjligt att få ett fast arbete. Det är osäkra anställningar, på timmar eller på en månad i taget. Med visstidsanställningar får man inte lån beviljade och man får heller inte tillgång till hyreskontrakt. Det gör att många yngre tvekar om att bilda familj på grund av den osäkra arbetssituationen. Man lever i ingenmansland.

Dessutom är vi paria i många kommuner. Vi ska utrotas. Avskedas. Redan när jag läste barn- och fritidsprogrammet 1992 var det tal om att ta bort barnskötarna. Det har nu gått 22 år sedan dess och barnskötare utbildas fortfarande, samtidigt som kommunerna sätter anställningsstopp och bara anställer förskollärare.

Samtidigt vet jag att barnskötarna gör exakt samma arbete som förskollärarna på många förskolor. Det är utvecklingssamtal, det är månadsbrev, det är projektarbeten, teman, pedagogisk dokumentation, föräldramöten… Vi gör det med mindre planeringstid än förskollärarna och vi gör det med betydligt lägre lön. Vi är billig arbetskraft som kan avskedas enkelt och ersättas av en förskollärare. Vi är liksom bara där i brist på bättre.  

Vore det bästa att dela upp arbetet? Så att barnskötarna tar blöjbyten, disk och städ, medan förskollärarna får mer tid till det pedagogiska uppdraget, någonting som Lärarförbundet förespråkar. Jag vill inte arbeta så. Jag vill arbeta i ett arbetslag. Jag vill att vi ska vara ett team. För jag vet att det finns barnskötare som jobbar häcken av sig. Som kommer tidigare till jobbet för att förbereda en aktivitet med barnen eller skriva ut den senaste dokumentationen. Som vaknar med en glad sol i magen över en idé som ska förverkligas under dagen.

Det finns bra barnskötare. Jag kommer alltid att veta det.

Nu läser jag till förskollärare, men jag vet att jag aldrig kommer att bli en förskollärare som enbart ser till utbildning. Jag kommer att se till kompetens och jag kommer att ta vara på alla de guldkorn till barnskötare som jag vet att jag kommer att möta. Och vi kommer att bli världens bästa arbetslag.