Tjänstemännens löner är högre och ökar fortare än arbetarnas löner gör. I LO:s senaste lönerapport visar man att löneskillnaden mellan medellönen för tjänstemän och arbetare är 10 600 kronor. Skillnaderna har ökat stegvis under hela 2000-talet. När det gäller tjänstemän och arbetare inom industrin är de lika höga i dag som de var på 1930-talet.

– Arbetarna har tappat sedan den ekonomiska krisen på 90-talet. Då skulle man hålla igen löneökningarna för arbetare för att få fler i arbete. Det var kanske ett feltänk. Det löneutrymmet togs av tjänstemännen, säger Mats Larsson utredare på LO och författare till rapporten.

Han tror att skillnaderna kommer att fortsätta att öka.

– Just nu har politikerna valt att satsa stort på lärare. Då finns det inte mycket löneutrymme kvar för arbetarna.

Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner har också ökat. De minskade först kraftigt under 60- och 70-talen men redan på 80-talet bromsade utjämningen och sedan dess har männens löner ökat mer än kvinnornas. Det enda undantaget var några år efter 2007 när man gjorde långlönesatsningar och satsade på jämställdhetspotter. En orsak bakom skillnaderna är att kvinnor och män arbetar i olika branscher och att männens branscher har högre löner.

– Hos tjänstemännen är det fler kvinnor som kommer in i manliga yrken. Så är det inte på arbetarsidan. Det är få manliga barnskötare och nästan inga kvinnor på byggen.

Mats Larsson menar att lärarsatsningen kan vara en väg att få till mer jämställda löner.

– Där gör man en satsning på ett kvinnodominerat yrke. Inom LO skulle man kunna få till något liknande för exempelvis barnskötare.