När Helsingfors vaknar upp i morgon bitti står tunnelbanan och spårvagnarna stilla. Dagbarnvårdarna strejkar liksom kökspersonal, städare, väktare, personliga assistenter, skolassistenter, djurparksanställda…

Nästan 10 000 personer beräknas delta i fackförbundet för den offentliga sektorn och välfärdstjänsterna, JHL:s proteststrejk.

Bakgrunden är att Helsingfors stad vill bolagisera en del av verksamheten. Bolagiseringen skulle påverka runt 1 500 anställda inom städ, kök, fastighetsskötsel och säkerhetsservice.

– Tankegångarna är att man samtidigt skulle knyta till ett billigare kollektivavtal. Det skulle innebära lägre löner, sämre semesterrättigheter och sämre sjuklön. I morgon riktar vi oss mot politikerna, det är moderaterna som är störst i Helsingfors som står bakom det här. Med proteststrejken vill vi visa att vi motsätter oss bolagiseringen, säger Rune Takamaa, chef för huvudstadsregionen inom JHL till KA.

Den dygnslånga protesten har ”Helsingfors ej till salu” som slogan. JHL anser att man har all rätt att visa sitt missnöje och strejka, men den finska arbetsdomstolen är av annan åsikt. I torsdags i förra veckan dömde Arbetsdomstolen JHL till böter på 6 500 euro (motsvarar ca 62 700 kronor) för att de planerar en stridsåtgärd som inte är korrekt.

– Arbetsdomstolen tycker att strejken delvis riktar sig mot kollektivavtalen och att vi därmed har brutit mot den arbetsfred som vi omfattas av när vi har avtal igång. Men vi anser att det är en politisk strejk, säger Rune Takamaa.

Han berättar att arbetsgivare utövat påtryckningar på anställda inför strejken. I vissa fall har det handlat om arbetsgivare som försöker få medlemmarna att arbeta under strejken och i andra fall om underliggande hot om kommande påföljder.

Proteststrejken pågår under ett dygn. Beslutet om bolagisering som fattas av Helsingfors stadsfullmäktige, väntas den 8 oktober.