Långtidssjukskrivna som byter arbetsplats har större chans att fyra år senare vara kvar i arbetslivet än långtidssjukskrivna som fortsätter på sin tidigare arbetsplats.

Det är resultatet av en studie som presenteras av Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM. Studien visar inte varför det förhåller sig på det här sättet, men en teori är att bytet av arbetsplats ofta kan medföra en bättre matchning mellan individ och arbetsuppgifter.

– Det säger ju egentligen sig självt att om man har ont i ryggen så är det svårt att arbeta med tunga lyft. Då mår man kanske bättre på en arbetsplats där man slipper sådant, säger Gun Johansson, en av rapportförfattarna.

2008 infördes den så kallade rehabiliteringskedjan, som bland annat innebär att arbetsförmågan ska prövas mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagars sjukskrivning.

Gun Johansson betonar att dataunderlaget till studien är insamlat åren innan rehabiliteringskedjan infördes och att resultaten därför inte får ses som en utvärdering av detta system.

– De personer som bytt arbetsplats i vår studie har antagligen gjort det på en mer frivillig basis än vad som är fallet idag. Det är inte säkert att resultaten skulle bli lika positiva om de även innefattade personer som tvingats söka sig till nya arbetsplatser. Just därför skulle vi gärna vilja upprepa studien och se hur det ser ut från 2008 och framåt, säger hon.