Men Alliansen är större än de röd-gröna och räknar med att fortsätta styra landstinget i Stockholms län. Annars är landstingsvalen ingen framgångssaga för Alliansen. Man förlorar makten i Uppsala län och landstinget Västernorrland och har inte majoritet i ett enda landsting. Under förra mandatperioden hade Alliansen majoritet i fem landsting.

Förutom i Stockholm är alliansen även större än de röd-gröna i Halland.

I nio av landstingen har de röd-gröna majoritet.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gått igenom samtliga val till de 290 kommunfullmäktige. SKL konstaterar att antalet kommuner där inget av blocken har majoritet har ökat från 86 efter förra valet till 162 kommuner den här gången. De röd-gröna har majoritet i 90 kommuner och alliansen i 38 kommuner. Det är en svidande tillbakagång för båda blocken, men mest för alliansen som förlorat majoriteten i 55 av landets kommuner.