Enligt TCO:s undersökning innan valet stöder mer än 80 procent av de valda riksdagsledamöterna höjt tak i a-kassan.

En majoritet av ledamöterna vill också införa en tredje pappamånad i föräldraförsäkringen.

– Dessa två krav står högst på vår lista över de beslut som vi vill att regering och riksdag ska fatta, säger Eva Nordmark.

TCO hoppas att det efter valet blir lättare för partierna att enas om förslag i socialförsäkringsutredningen som ska se över reglerna för a-kassan och sjukförsäkringen. Den utredningen har inte kunnat arbeta effektivt på grund av att Moderaterna innan valet inte ville ta fram några ändrade regler för arbetslösa och sjuka.

– Vi behöver ett effektivare trygghetssystem. Höjt tak i a-kassan är bara en del av de förändringar som krävs. Vi vill också se ett mer jämställt arbetsliv och därför är den tredje pappamånaden så viktig, säger Eva Nordmark.

TCO, tjänstemannafackens centralorganisation, är partipolitiskt obundet och har alltid kämpat för breda politiska lösningar över blockgränserna.

– Det behövs också nu stabila lösningar som kan skapa jobb, tillväxt och stärka välfärden. Vi behöver satsa på utbildning och en bred skatteöverenskommelse som ser till att vi får intäkter att finansiera välfärden med, men som också gynnar företagande och dem som utbildar sig.

TCO har inga synpunkter på vilka partier som ska ingå i regeringen.

– Det har nästan alltid varit minoritetsregeringar i Sverige. Det viktigaste är regeringen söker breda lösningar i politiken, säger Eva Nordmark.