SVT har brutit ner sin stora vallokalundersökning på LO-medlemmar som arbetar i kommunal sektor.

Och förändringarna i den gruppen jämfört med 2010 års val är ungefär de samma som förändringarna i hela valresultatet. Endast tre partier ökar sitt väljarstöd. Förutom SD är det Socialdemokraterna som ökar från förra valets 51,7 procent till 54,1 procent den här gången samt Feministiskt initiativ (Fi) som får 3,3 procent bland kommunalarna. Deras siffror var knappt mätbara 2010.

Samtliga allianspartier rasar hos Kommunals medlemmar. Sämst har det gått för Moderaterna som backar från 12,5 procent i förra valet till 8,9 procent. Övriga allianspartier backar marginellt.

Även Vänsterpartiet och Miljöpartiet har fått en mindre andel av väljarstödet den här gången. MP backar från 8,6 procent förra gången till 6,1 procent nu och V från 12,3 till 11,4.

Tvärtemot vad man kanske förväntar sig hade Sverigedemokraterna ett större stöd bland kvinnliga kommunalare än hos männen. 9,4 procent av kvinnorna i undersökningen röstade på SD och 6 procent bland männen. Samtliga röd-gröna partier, utom Fi, hade också ett större stöd bland männen än kvinnorna. Allianspartierna stöddes av en större andel kvinnliga än manliga väljare bland kommunalarna.

Vi har också fått siffror på var den här gruppen kommunalare lade sin röst på i sina respektive kommunfullmäktigeval. Det skiljer sig lite grann. Framför allt har Centern och Vänsterpartiet gått bättre i kommunvalen. 5,2 procent av kommunalarna röstade på C i sitt kommunalval och 14 procent på Vänsterpartiet. Både Sverigedemokraterna (6,6) och Fi (0,9) har gått sämre i de lokala valen. Socialdemokraterna hade 50,1 procent av kommunalarnas stöd i kommunvalen.

Undersökningen bygger på hur 893 LO-medlemmar som arbetar i kommunal sektor har sagt att de röstat, i SVT:s stora vallokalsundersökning.

Fakta

Så röstade Sverige

Vänsterpartiet
5,7 procent

Socialdemokraterna
31,2 procent

Miljöpartiet
6,8 procent

Centerpartiet
6,1 procent

Folkpartiet
5,4 procent

Kristdemokraterna
4,6 procent

Moderaterna
23,2 procent

Sverigedemokraterna
12,9 procent

Feministiskt initiativ
3,1 procent