SVAR: Vanligaste problemet är angrepp av monilia. Det finns två sorter, grå och gul. Den grå monilian orsakar blom- och grentorka och den gula ger mögel på frukterna.  Eftersom ditt problem är på plommon kan vi utesluta den grå monilian som främst angriper körsbär och i viss mån äpplen.

Den gula monilian, även kallad fruktmögel, angriper plommon, äpplen och päron. Vanligast dock på plommon.

Kraftigare angepp uppstår ofta vid fuktig väderlek och på sorter där frukterna hänger i täta klasar. Svampen kan spridas år från år från infekterade fruktmumier som hänger kvar från föregående år eller ligger på marken. Sporerna sprids genom direktkontakt med färska frukter eller genom insekter, som suger av fruktsaften. ”Skadedjuren” kan sedan sprida smittan vidare till friska träd.

Gallra ordentligt bland frukt­erna och ta bort alla angripna frukter, även de på marken, för att minska angreppen. En fågelholk är också bra för att minska antalet skadeinsekter.

Lössen på körsbärsträdet är svårare att göra något åt. Främst yngre träd får problem och en tidig insats är nödvändig. Så fort du upptäcker angrepp i form av löss och ihoprullade blad kan du om trädet inte är för högt ta bort så mycket som möjligt av det som syns. En hård stråle kallt vatten två gånger om dagen och besprutning med en kraftig såplösning brukar kunna minska angreppen.