Vänsterpartiet:

1. Vilka skatter vill ni höja?

Höja bolagsskatten, krogmomsen, ta bort sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga, höja inkomstskatten för dem som tjänar mer än 30 000 kr/månad och ta bort RUT-bidraget. Införa en ny finansskatt.

2. Vilka skatter vill ni sänka?

Inkomstskatten för sjuka, arbetslösa och föräldralediga. Och sänkt skatt för pensionärer samt införa avdragsrätt för fackavgift och a-kassa. Fastighetsskatten för hyreslägenheter tas bort helt.

 

Socialdemokraterna:

1. Vilka skatter vill ni höja?

Avtrappat jobbskatteavdrag från 60 00 kronor i månaden, helt avskaffat vid miljoninkomster. Höja krogmomsen och arbetsgivaravgifter för unga. Höjd skatt på snus, cigaretter och vägavgifter samt på avfall, naturgrus och bekämpningsmedel.

2. Vilka skatter vill ni sänka?

Sänkt skatt för pensionärer. Vi vill att pension ska beskattas som lön. Vårt långsiktiga mål är att skatteklyftan ska slutas helt.

 

Miljöpartiet:

1. Vilka skatter vill ni höja?

Vi vill höja miljö- och klimatskatter, bland annat bensinskatten, samt inkomstskatter för dem som tjänar över 40 000 kronor/månad. Höjd skatt på snus och cigaretter.

2. Vilka skatter vill ni sänka?

Arbetsgivaravgifter, avskaffad fastighetsskatt för studentkorridorer, skatten på cykel- och klädreparationer, momsen på bilpoolstjänster.

 

Centerpartiet:

1. Vilka skatter vill ni höja?

Höjda skatter på utsläpp och miljöskadlig verksamhet och sänkta skatter på miljöförbättrande insatser, arbete och företagande.

2. Vilka skatter vill ni sänka?

Sänka kostnader för att anställa samt arbetsgivaravgiften för unga, och på sikt verka för ytterligare sänkta inkomstskatter för låg- och medelinkomsttagare. Sänka den statliga inkomstskatten. 

 

 

Folkpartiet:

1. Vilka skatter vill ni höja?

Höjda skatter på bland annat tobak och alkohol.

2. Vilka skatter vill ni sänka?

Utrymmet för skattesänkningar under nästa mandatperiod är väldigt begränsat.

 

Kristdemokraterna:

1. Vilka skatter vill ni höja?

Alliansregeringen har lämnat en vårbudgetproposition där det bland annat ingår förslag till höjningar av skatten på alkohol, tobak och fordon.

2. Vilka skatter vill ni sänka?

Utrymmet för skattesänkningar är begränsat. Men ytterligare skatte­sänkningar för landets pensionärer är en prioriterad fråga framöver.   

 

 

 

Moderaterna:

1. Vilka skatter vill ni höja?

Skatten på tobak och alkohol.

2. Vilka skatter vill ni sänka?

Inga. Vi ser just nu inget utrymme att sänka skatten.

 

Sverigedemokraterna:

1. Vilka skatter vill ni höja?

Vi vill ta bort den generella arbetsgivaravgiftssänkningen för unga och återställa restaurangmomsen. Sänkt skatt på cigaretter och alkohol (men inte snus).

2. Vilka skatter vill ni sänka?

Vi vill sänka pensionärsskatten och arbetsgivaravgiften för småföretag.