Socialdemokraterna är fortsatt ohotat största parti bland Kommunals medlemmar enligt en opinionsundersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Kommunal. 44 procent har svarat Socialdemokraterna på frågan om vad de skulle rösta på om det vore val i dag. Jämfört med riksdagsvalet 2010 är det dock ett rejält ras – då röstade 52 procent av Kommunals medlemmar på S.

Moderaterna mer än halverar sitt stöd – från 13 procent i riksdagsvalet 2010 till 5 procent. Sverigedemokraterna går tvärtom framåt – från 4 procent till 7 procent. Om undersökningen står sig till valdagen så kommer alltså Sverigedemokraterna att vara större än Moderaterna bland Kommunals medlemmar. Totalt anger endast 9 procent att de skulle rösta på något av de fyra allianspartierna. I förra riksdagsvalet samlade alliansen 22 procent bland kommunalarna.

Totalt får Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 56 procent och majoritet. Vänsterpartiet får 8 procent och är andra största parti bland kommunalarna.

Andelen osäkra väljare är dock stor – hela 20 procent anger att de inte vet vad de ska rösta på. 88 procent svarar att de ”absolut kommer att rösta” i riksdagsvalet på söndag.

Kommunalarna har också fått ange hur viktiga olika samhällsområden är för dem inför valet. Sjukvård och äldreomsorg ligger i topp – strax under 90 procent anser att det är mycket viktiga frågor. Minst viktigt tycker kommunalarna att invandring och integration är.

De tillfrågade har också fått svara på frågor kring den fackliga valrörelse som Kommunal för första gången driver. De flesta är positiva till att Kommunal driver egna frågor under valrörelsen. Bland de sex frågor som Kommunal har lyft fram i valrörelsen så tycker 36 procent att den viktigaste är att öka bemanningen i barn- och äldreomsorgen, följt av rätt till heltid på 30 procent. Den fråga som samlar minst stöd som den viktigaste är en tredelad föräldraförsäkring – endast 2 procent har angett att det är viktigast.