Vänsterpartiet:

1. Ska rut- och rotavdragen vara kvar?

NEJ. Vi vill ta bort rutavdraget.

 

Socialdemokraterna:

1. Ska rut- och rotavdragen vara kvar?

JA. Rut och rot ska finnas kvar. Vi tycker att taket för hur mycket man får dra av för rut är högt. Det vill vi halvera.

 

Miljöpartiet:

1. Ska rut- och rotavdragen vara kvar?

JA. Rot vill vi utvidga till att gälla även reparation av maskiner och inventarier samt för flerbostadshus och energieffektiviseringar.

 

Centerpartiet:

1. Ska rut- och rotavdragen vara kvar?

JA. Centerpartiet är stolta över att ha drivit igenom avdragen.

 

 

Folkpartiet:

1. Ska rut- och rotavdragen vara kvar?

JA. Folkpartiet vill att rut- och rotavdragen ska vara kvar i samma omfattning som idag.

 

Kristdemokraterna:

1. Ska rut- och rotavdragen vara kvar?

JA. Rut och rot ska vara kvar och utvidgas till att omfatta fler tjänster.

 

 

Moderaterna:

1. Ska rut- och rotavdragen vara kvar?

JA. Vi vill behålla både rut- och rot-avdragen.

 

Sverigedemokraterna:

1. Ska rut- och rotavdragen vara kvar?

JA. Vi vill ha kvar avdragen. Vi vill också se över om det är lämpligt att utöka dem till fler områden.