Roine Sundström.

– Tack och lov händer det inte så ofta, men ibland blir vårdtagare arga. Hur man bemöter det beror på hur personen är.

– Är de mycket dementa får man försöka att avstyra situationen och gå undan. Vissa kan man säga till, ”så här gör man inte”. Då ska man tänka på att tala lugnt och tydligt. För det mesta går ilskan snabbt över, ibland har det hänt att de kommit och bett om ursäkt efteråt.

– Vi pratar mycket om hur man ska bemöta ilska på arbetsplatsen och har fått en kurs i hur man ska bete sig vid handgripligheter, till exempel hur man styr undan den arges armar. Arg kan jag bli, men jag visar ingenting utåt. Man får bita ihop.