– Oftast blir folk arga när någonting tekniskt inte fungerar, som ångbastun eller någon maskin. Då vill de ha pengarna tillbaka eller någon annan form av kompensation. Det kan också hända att de haft en diskussion med en annan badgäst och vill att jag ska gå emellan och medla.

– Konflikter hände oftare då jag jobbade på Husbybadet, eftersom de har ett äventyrsbad dit det kom-mer mycket ungdomar. Ibland blir gäster som bryter mot förhållnings-reglerna arga när vi säger åt dem att de till exempel inte får röka. Då förklarar jag att det inte är vi som har bestämt reglerna. Om de inte nöjer sig med det hänvisar jag dem till vår chef.

– Det är viktigt att hålla sig lugn och inte tappa fattningen, jag brukar tänka på att kunden alltid har rätt – om de är missnöjda ska de få någon form av kompensation.

– Jag är nöjd med den handledningen vi fått från våra chefer. Vi har haft utbildning fyra till fem gånger i hur man bemöter arga kunder.