SOM–institutet vid Göteborgs universitet har i sina undersökningar fått fram att jobbpolitiken är viktigast för väljarna i höstens val. Det finns stora skillnader mellan partierna i dessa frågor.

Alliansregeringen vill fortsätta med sin arbetslinje, som den menar har lett till att fler är i arbete än tidigare. Därför säger den nej till krav om skärpta regler för tillfälliga anställningar, rätt till heltid och att skrota Fas 3 för långtidsarbetslösa. Dessa krav menar regeringen hotar ambitionen att få fler i arbete.

Oppositionen är kritisk till att arbetslösheten är fortsatt hög och vill i stället se satsningar på utbildning och investeringar för fler jobb. Striden mellan partierna gäller också hur villkoren ska se ut för dem som har arbete. De rödgröna partierna vill ändra lagen så att tillfälliga anställningar inte ska kunna pågå i det oändliga samt införa rätt till heltid. Partierna vill också skrota Fas 3.

Även Sverigedemokraterna vill skrota Fas 3 men säger nej till skärpta regler för tillfälliga ­anställningar och garantier om rätt till heltid.