– Alliansen vill till varje pris undvika att ta ställning till de brister som kommit fram.  Det är ett svek mot boende, anställda och skattebetalare, säger socialdemokraten Ali Hajar som är vice ordförande i Linköpings äldrenämnd.

I början av sommaren föreslog kommunens tjänstemän på kvalitets- och utvärderingskontoret att politikerna skulle kräva Attendo på ett vite motsvarande nära 200 000 kronor. En granskning hade visat att de gamla på stans största äldreboende, Åleryd, inte fick den egentid och promenader som de hade rätt till. Lex Sarah-trapporteringen brast och bemanningen var lägre än företaget lovat enligt avtalet.

Attendo protesterade och kommunen backade när det gällde bemanningen, då man inte trodde att beslutet skulle hålla för en överklagan. I går beslutade äldrenämnden istället om ett vite på drygt 40 000 kronor för de uteblivna insatserna.

– Frågan om bemanningen är tillräcklig är inte färdigutredd. Kontoret arbetar vidare med den utredningen, liksom med lex Sarah-händelserna. Nämnden tar ställning när utredningarna är klara, säger ordföranden Liselotte Fager (KD) i ett pressmeddelande.

Attendos övriga boenden ka nu granskas för att se om det även där finns gamla som inte får promenader eller egentid.

Socialdemokraterna hade tillsammans med Miljöpartiet yrkat på att kommunen skulle häva avtalet med Attendo, som har upp emot tio boenden i kommunen.

– Det är en skandal när kommunens granskning visade svart på vitt att de bemannat lägre än vad de förbundit sig att göra, säger Ali Hajar (S).

Kommunens tjänstemän säger ju att det inte går att bevis att bemanningen är för låg?

– Det oanmälda besöket som kommunens tjänstemän gjorde visade att de hade 11 årsarbetare lägre än avtalet och Attendo har fortfaranda inte kommit in med några uppgifter som motbevisar det. Utförarna måste ha ett system där de kan visa vad de har för bemanning, säger Ali Hajar.

S vill ha krav på en viss bemanning, om de vinner valet.

Men hur ska ni undvika samma problem med att kontrollera bemanningen?

– I samband med att företaget skickar faktura ska de också skicka med ett bemanningsschema. Det ska kontrolleras varje månad. Vi kommer ta fram mått på kvalitet som går att följa upp.

KA har sökt Liselotte Fager (KD) för en kommentar.