Regeringen vill inte ge efter för EU-kommissionens hot om att stämma Sverige därför att visstidsanställningar kan staplas på varandra i det oändliga. Kommissionen anser att detta strider mot EU:s direktiv om visstidsanställningar.

I det senaste svaret till kommissionen i juni skriver regeringen att det inte förekommer något missbruk av visstidsanställningar så att de staplas på varandra i det oändliga. Regeringen menar att den svenska lagen, las, ger visstidsanställda företrädesrätt till fasta jobb när sådana uppstår hos arbetsgivaren.

Den svenska lagen om visstidsanställningar gör det lättare för ungdomar och invandrare att få jobb, menar regeringen som inte vill införa någon bort­re gräns för hur länge någon kan vara visstidsanställd.

Den EU-kommission som i höst ska utses efter valet till EU-parlamentet får ta ställning till om den ska stämma Sverige inför EU-domstolen för brott mot EU-rätten. Det var TCO som anmälde regeringen till EU-kommissionen när reglerna i las ändrades och allmän visstidsanställning (ava) infördes. Efter två år inom en femårsperiod omvandlas allmän visstidsanställning till en fast anställning. Samma regler gäller för vikariat.

Men det är inte möjligt att räkna samman tid som allmän visstidsanställd och vikarie, vilket TCO kräver. TCO menar att med dagens regler kan en arbetsgivare i praktiken varva allmän visstidsanställning och vikariat i det oändliga.