LO har låtit företaget Novus undersöka LO-kollektivets åsikter i en rad frågor. Och stödet för skattefinansierade satsningar på vård, skola och omsorg är alltså stort. På frågan ”Vill du att mer resurser ska satsas på välfärden (till exempel vård, skola och omsorg), även om det innebär höjda skatter?” svarar 84 procent av de svarande ja. Och siffran är alltså ännu högre för kommunalarna.

75 procent av kommunalarna tycker att regeringen har misslyckats med att bekämpa arbetslösheten och 39 procent tycker att alliansens skattesänkningar har påverkat välfärden negativt. Motsvarande siffror för hela LO-kollektivet är 78 respektive 43 procent.

Röstviljan är stor. 87 procent av kommunalarna säger att de ”absolut” kommer att rösta i riksdagsvalet.

922 kommunalare har besvarat frågorna.