Kommunal vill att visstidsanställningar begränsas genom att allmän visstidsanställning (ava) slopas i Lagen om anställningsskydd. Förbundet vill också att den som har vikariat eller annan visstidsanställning i minst två år inom en femårsperiod automatiskt ska få en fast anställning.

Kommunal vill att delade turer begränsas i arbetstidslagen och att det införs en lag om att heltid ska vara en rättighet.

Läs mer i Kommunals rapport ”Visstid på livstid”.