Hemfrid har funnits sedan 1996. Efter några år med förlustresultat gick man med vinst från 2003. 2005 gjordes den första utdelningen. Sedan dess har man delat ut sammanlagt 95 miljoner kronor. Hur pengarna delats ut framgår av tabellen nedan. En av utdelningarna skedde vid en extra bolagsstämma som hölls i januari 2013. På den beslutades att man skulle göra en utdelning för bokslutsåret 2011 i efterhand. KA har frågat Hemfrids grundare och styrelseordförande Monica Lindstedt varför man valde att göra den retroaktiva utdelningen.

– Vi har inte tagit ut mer än vad företaget klarar. Man väljer att disponera sina vinster olika år från och det är olika var man står i sin utveckling. Det var det bästa placeringsalternativet för de pengarna. Banken gav inte tillräckligt med ränta. Vi måste se till att det blir en bra likviditet och ta höjd för det, säger hon.

Utdelningen till aktieägarna har varit störst de tre sista åren. I förhållande till rörelseresultatet 2011, 2012 och 2013 har man tagit ut 90 procent.  Räknar man på årets resultat för perioden så är utdelningen högre än den vinst företaget gjort. I fjol var företagets omsättning 344,4 miljoner kronor och antalet anställda räknat i heltider 854 stycken.

I slutet av 90-talet hade Monica Lindstedt visionen att Hemfrid skulle bli en folkaktie. Så blev det inte. Hemfrid är inte ett börsnoterat aktiebolag utan aktierna ägs av en liten andel ägare, 2011 ägdes dem av åtta ägare; fem privatpersoner och tre företag, 2012 var ägarna sju; fem privatpersoner och två företag. Bland ägarna finns höga chefer i företaget. De sista åren har Vd Åsa Andersson Antelli som äger sju procent av företaget och ekonomichefen Eva Nygren som äger fyra procent tagit ut miljonbelopp. 2010 kom riskkapitalbolaget Skirner AB in och fick köpa 25 procent av aktierna.