Anställda från flera delar av landet har berättat för KA om schemaproblem på Hemfrid. De har bland annat fått sina scheman väldigt sent, ibland först samma dag de ska arbeta. Det har gjort det svårt att få livet att fungera.

– Bara en sådan sak som dagis. De behöver få veta när barnen ska vara där. Det går inte om man inte har något schema, säger en av de anställda.

Hemfrid har kollektivavtal. I det står bland annat att schemat ska lämnas minst sju dagar innan det börjar gälla. I Göteborg har anställda och Kommunal påtalat problemen lokalt i flera år utan att något hänt. I förra veckan togs frågan upp i en central förhandling mellan Hemfrids arbetsgivarorganisation KFO och Kommunal på förbundsnivå. Förhandlingen gällde 63 anställda och slutade med att Hemfrid ska betala skadestånd till Kommunal. Ombudsmannen Lars-Sture Johansson som skött förhandlingen är förvånad över att Hemfrid inte följer kollektivavtalet.

– Ja, det måste jag säga. Förhoppningsvis har företaget tagit lärdom av det här och löst problemet, säger han men vill inte berätta hur mycket Hemfrid ska betala i skadestånd.

Åsa Andersson Antelli, Vd Hemfrid, har tidigare sagt till KA att det här var en lokal fråga som nu är löst.

– Den chef som det här handlade om är inte kvar längre, sa hon då.

I ett mejl till KA skriver hon nu att förhandlingen med Kommunal slutade i enighet och att relationen mellan företaget och Kommunal är god.

Tvisten handlade om Göteborg, men KA har fått information om att problemet finns också i andra delar av landet. Hur kommer ni att se till att problemen blir lösta där?

– Då det inte har kommit något ytterligare till min kännedom så blir det en hypotetisk fråga, skriver Åsa Andersson Antelli.