– Om det blir maktskifte förväntar jag mig en nystart vad gäller personalpolitiken, och vad gäller lönerna har de tre rödgröna partierna sagt att de verkligen vill göra något, säger Ingvar Jordås, ordförande i en av Kommunals Stockholmssektioner.

Vänsterpartiet i Stockholm vill avsätta 150 miljoner kronor i en låglöne-och jämställdhetssatsning medan Socialdemokraterna vill avsätta 25 miljoner kronor för bättre löner. Miljöpartiet vill ge 20 miljoner till en låglönesatsning. De fyra borgerliga partierna pekar mer på att arbetsmarknadens parter har ansvar för lönesättningen

Kommunal Stockholm har ställt 13 frågor med specifika krav till de sju politiska partier, som i dag finns i Stadshuset, det vill säga de fyra allianspartierna och de tre röd-gröna partierna. Frågorna handlar, förutom om lön, om bemanning, LOV och kompetensutveckling bland annat.

– Svaren blev ungefär som förväntat. Men det är ganska tydliga skillnader mellan partierna, säger Jordås.

Det parti som allra mest håller med Kommunal är Vänsterpartiet.

– Ja det tycker jag nog. Det var nog lite tydligare än jag hade väntat mig.

Väntar du dig en rejäl lönesatsning om det blir maktskifte?

– Ja, alla de tre röd-gröna partierna lovar detta och sen har man avsatt lite olika pengar för det här. Sen vet man ju inte om Sverigedemokraterna kommer in, eller om Feministisk initiativ kommer in och vad det blir för majoritet.

Enkäten och svaren från partierna har skickats ut till alla arbetsplatsombud i fyra av Stockholms sektioner med sammanlagt 14 000 medlemmar. Tanken är att ombuden ska få hjälp att svara på politiska frågor på sina arbetsplatser, med målet att få så många som möjligt att gå och rösta i valet den 14 september.

Här är enkäten i sin helhet.

Så svarar partierna

Så här svarar partierna på Kommunals fråga/krav om en riktad låglönesatsning på Kommunals medlemsgrupper:

M – Stockholms stad ska följa de grundläggande principer som förhandlas fram i centrala löneavtal mellan arbetsmarknadens parter.

KD – En satsning på de stora kvinnodominerade yrkesgrupperna bör innehålla både en utbildnings- och en lönesatsning. Ytterst är dock lönefrågan arbetsmarknadsparternas ansvar. 

C – För att åstadkomma denna möjlighet krävs att även yrken som domineras av kvinnor har individuella lönesamtal som norm, och att LOV införs i alla kommuner.

FP – Vi vill framför allt göra det möjligt för anställda att göra lönekarriär genom att satsa på en stark löneutveckling och individuell lönesättning.

S – Vi vill i vårt budgetförslag rikta 25 miljoner kronor för bättre anställningsvillkor och löner.

V- I vår budgetreservation 2014 har vi avsatt 150 miljoner kronor för en låglöne- och jämställdhetssatsning.

MPI vårt senaste budgetförslag har vi avsatt 20 miljoner kronor till en sådan låglönesatsning.