Det är den branschgemensamma Taksäkerhetskommittén som i samarbete med Kommunal har genomfört en enkät till alla kommunals medlemmar som är sotare till yrket. Resultatet kommer nu ligga till grund för en rad nya krav på arbetsgivare och fastighetsägare.

KA har redan berättat om några av förslagen, bland annat kommer krav på att de glidskydd som stegen sitter i, ska hålla för minst 150 kilo istället för dagens 100 kilo.
Efter att ha fått in synpunkter från 248 sotare kommer fler skärpningar att föreslås, berättar olycksfallsforskaren Per-Olof, ”PeO” Axelsson som leder arbetet med att ta fram nya rekommendationer för taksäkerhet.

– Det som är väldigt tydligt är till exempel att sotarna helst vill slippa gå i fasta lodrätta stegar. De upplever att det är otäckt och man är rädd för att de ska lossa.

Sotarna vill hellre ha lösa stegar som de själva kan luta mot taken. Idag säger riktlinjerna att  en lös stege bara får användas till tak som är max fyra meter höga.

– Vi kommer nu att föreslå att det blir upp till fem meter istället. Men det förutsätter att man har de nya starkare glidskydden, säger Peo Axelsson.
Allra helst ska det finnas en uppstigningslucka som är minst 60 gånger 90 centimeter. Luckor som är mindre än så ska inte längre accepteras, de måste fastighetsägarna byta ut, enligt Axelsson.

När det gäller plattformar, eller bryggor, monterade bredvid skorstenen var meningarna lite delade bland de sotare som besvarade enkäten.

– Det förvånade mig lite, men det kan ju bero på att de är lite olika långa, säger PeO Axelsson.

I dag gäller att om skorstenen är 1,20 meter ovanför taket så ska det finnas en plattform att stå på, eller en stege upp till krönet. Det är för högt tycker många sotare. Bryggor som är satta precis jämte skorstenskrönet är heller inte bra, eftersom många upplever det som vingligt när det inte finns något att hålla sig i.

– Vi kommer föreslå att en plattform ska sitta mellan 50 och 90 centimeter under skorstenskrönet. Närmare 50 centimeter på större skorstenar och närmare 90 centimeter på små skorstenar, typ till kaminer.

I enkäten framkom också många klagomål på att de stegar som finns ofta är gamla och av dålig kvalitet. Där kan det också komma nya krav på en minimikvalitet.

Taksäkerhetskommitténs rekommendationer är riktlinjer för arbetsgivarna inom branscher som sotning och plåtslageri. Även om arbetsgivarna tar till sig dem så är det upp till varje sotare att vägra gå upp på ett tak som inte är säkert.

– Vi hoppas ju att Arbetsmiljöverket ska hänvisat till det här också, säger PeO Axelsson.

Förslagen ska nu ut på remiss, även till organisationen Villaägarna som inte alltid samtycker i frågan.
– Vi ska såklart diskutera det här även med fastighetsorganisationerna. I vissa delar kan kraven innebära en fördyring för husägare, men andra kan underlätta och kanske även göra det billigare, säger PeO Axelsson.

Taksäkerhet

I Taksäkerhetskommittén (TSK) sitter förutom branschföreträdare representanter för Boverket, SKL och Arbetsmiljöverket.
Branschstandarden för takarbete är ett projekt som genomförs av TSK med medel från AFA-försäkringar. Tanken är att se över hur arbete ska utföras på ett säkert sätt på tak, vilka taksäkerhetsanordningar som behövs och var de ska sitta.

Alla villaägare måste anlita ett sotarföretag för en brandskyddskontroll och då ingår att taken ska vara säkra för sotarna att ta sig upp på. Husägare som inte åtgärdar bristerna måste förklara sig för kommunen och kan i slutändan få eldningsförbud och böter. Men det händer sällan och det blir ofta upp till varje sotare att vägra gå upp på ett tak som inte är säkert.