– Sotarna har en mycket hög, relativ frekvens för olyckor där den nästan uteslutande orsaken är fallolyckor. Det är ett arbetsmiljöproblem som bland annat beror på oklart regelverk samt flera lagkrockar, säger Jonny Jakobsson, ombudsman på Kommunals arbetslivsutvecklingsenhet.

I Sverige regleras taksäkerheten av en rad olika lagar: arbetsmiljölagen, lagen om skydd mot olyckor samt Boverkets byggnormer.

– Det finns en otydlighetet om vilka regler som ska gälla, hur de ska tolkas och vem som har ansvaret för att de följs, säger Jonny Jakobsson som tycker att frågan bör utredas så att sotarna kan få ett tydligare regelverk att jobba efter.