– Vi kan inte vara säkra på att det håller om det blir en rättslig fråga, säger Mattias Bly som är chef för kommunens kvalitets- och utredningskontor.

Attendo menar att kommunen har räknat fel och att det finns andra personalgrupper som inte syns på schemat, personer som städar, håller i vak, packar upp varor och tar mottagningssamtal med nya boende. Men det stämmer inte enligt personalen som berättat för kommunen om en ohållbart stressig arbetssituation.

Betyder det inte något att de anställda som faktiskt är på plats säger att de är underbemannade?

– Det är jättesvårt, men det blir ord mot ord. Attendo argumenterar att personalen aldrig kan ha hela bilden. Och det är cheferna på Attendo som har scheman och löneutbetalningar, säger Mattias Bly.

Chefernas ord väger alltså tyngre än de anställdas?

– För mig är det väldigt svåra bedömningar det här. Men vi är inte färdiga än. Vi kommer att fortsätta utreda bemanningen och sitta ner med Attendo och gå igenom lönelistorna. Men i det här läget är det en politisk fråga vad som blir nästa steg, säger Mattias Bly.

Borde ni inte ha klarat ut hur bemanningen ska följas upp och beräknas innan ni tecknar avtal?

– Våra avtal ser inte ut så här längre, det här är ett gammalt avtal. Nu tittar vi på om insatserna utförs. Men hur man än gör får man problem med att följa upp bemanningen.

Förvaltningen har nu föreslagit att Attendo ska betala ett vite för uteblivna promenader och egentid för de gamla på boendet, som är Linköpings största med 131 platser. Varje utebliven promenad eller egentid kostar Attendo 20 kronor. För 1 648 inställda promenader och 476 missade egentids-timmar ska företaget betala totalt 42 480 kronor.

Den 27 augusti ska politikerna i äldrenämnden ta upp frågan. Socialdemokraterna bestämde sig igår för att rösta för att riva upp avtalet med Attendo, rapporterar Aftonbladet.

– Attendo har tjänat miljoner på att bryta mot avtalet genom att dra in på personal. Det är helt oacceptabelt, säger Lena Micko, gruppledare för Socialdemokraterna i Linköping till tidningen.
80 procent av äldreomsorgen i Linköping drivs privat. Den socialdemokratiska oppositionen, som en gång startade privatiseringen av Linköpings äldreomsorg, vill att kommunen ska ta tillbaka en del så att minst 50 procent blir kommunalt.

Äldrenämndens ordförande, kristdemokraten Liselott Fager, vill läsa förvaltningens förslag innan hon ger en kommentar.

Bakgrund

I början av sommaren meddelade kommunen att Attendo riskerade ett vite på nära 200 000 kronor för brister på äldreboendet Ålderyd i Linköping. Kritiken gällde underbemanning och äldre som inte fått den egentid och de promenader de har rätt till. De stressade anställda hann inte med. Ansvarig politiker, kristdemokraten Liselott Fager bestämde då att frågan skulle avgöras på nämndens möte den 27 augusti och nu har förvaltningen lagt fram ett förslag. Där står att det är för svårt att slå fast att företaget inte lever upp till den bemanning på 0,76 anställda per brukare som man lovat enligt avtal.