– Bemanningen är god på Åleryd. Den är definitivt inte sämre än på andra boenden i Linköping, säger hon.

Varför säger personalen då att det är för stressigt?

– Vi kan inte ta ifrån någon deras upplevelse. Men att vi har för låg bemanning det stämmer inte. Vi är medvetna om att vi har några stycken missnöjda medarbetare på den här arbetsplatsen. Men vi jobbar med coacher och teambuilding i arbetsgrupperna och tydligare ledarskap med en chef med ansvar för hela verksamheten. Vi har en ny ledningsorganisation.

Är det bara några få som är missnöjda?

– Som vi känner till, ja.

Är arbetssituationen stressad på det här boendet?

– Uppenbarligen upplever de det. Och det behöver vi naturligtvis komma tillrätta med.

Tjänstemännen på kommunens kvalitets- och utredningskontor beslutade igår att föreslå att Attendo inte behöver betala något vite för underbemanning, eftersom det var för svårt att bevisa. Däremot ska företaget betala drygt 40 000 kronor för att gamla inte fått den egentid och de promenader de har rätt till. Charlotte Näsström Morén menar att de gamla troligtvis i många fall visst fått sina insatser, men att detta inte har dokumenterats.

– Många medarbetare uppger att det utfört insatserna men missat att dokumenterat det. Vi har haft brister i dokumentationen men det har vi till stora delar skärpt upp nu.

Attendo kommer inte att bestrida vitet.