Det var i våras som han kontaktades av personal på det privata äldreboendet Åleryd i Linköping som berättade att boendet var underbemannat. Kommunen gjorde då en granskning som avslöjade flera brister. De gamla fick varken den egentid eller de promenader som de har rätt till. Det har kommunen påpekat men Attendo har enligt Mattias Bly inte åtgärdat bristerna.

– De får en chans till att åtgärda det sedan häver vi avtalet, säger han.

Attendo är Linköpings största privata vårdgivare och Åleryd har 131 platser. Företaget har lovat en fast bemanning på på 0,76 anställda per boende, vilket är högst bemanning i kommunen. Men när kommunen räknade efter var bemanningen lägre.

– Det beror lite på hur man räknar men vi har fått det till mellan 0,65 till 0,72 anställda per boende. Det låter inte mycket, men skillnaden mellan 0,72 och 0,76 är ungefär fyra årsarbetare, säger Mattias Bly som i dag tisdag ska lägga fram ett förslag till ansvariga politiker om att företaget ska betala ett vite till kommunen för avtalsbrott.

– Det kommer bli en viss summa för brist på egentid och promenader. Men vi diskuterar också om det ska bli ett högre belopp på grund av bemanningen, säger Mattias Bly.

Attendo menar att kommunen inte enbart kan gå efter ”grundschemat” när de räknar på bemanningen. Det finns också andra personalgrupper som städar, håller i vak, packar upp varor och tar mottagningssamtal med nya boende.

– Men det stämmer inte när vi pratar med de anställda. När vi var där kom det tre nya brukare och det var ingen extrapersonal som hade samtal med dom, säger Mattias Bly.

Lena Wallentin, regionalt fackligt ombud Kommunal anser att kommunen kunde ha agerat tidigare.

– Kvalitetskontoret måste se över att alla utförare utför vad de lovat, där finns ett stort förbättringsområde för att uttrycka det milt, säger hon.

Facket genomförde för ett år sedan en arbetsmiljöenkät som visade att de anställda var så stressade att de inte hann med alla insatser.

– Vi påtalade de här bristerna innan kommunen förlängde avtalet i våras, säger Lena Wallentin.

Det har blåst om Attendo även i Helsingborg efter att Helsingborgs Dagblad i en rad artiklar har granskat stressen i ett av företagets hemtjänstområden. Anställda har tvingats ställa in besök för att de inte hunnit med och outbildad personal har delat ut medicin. Tiderna på arbetskorten har också dragits ner.

– Vi uppfattar det som mycket allvarligt, våra medlemmar tycker situationen är ohållbar, säger Camilla Jönsson, regionalt fackligt ombud för Kommunal.

Problemen gäller främst hemtjänstområdet Väst i Helsingborg, där ett 60-tal anställda jobbar.  Attendo medger i ett brev till kommunen att det funnits problem, men att de är tillfälliga då enheten är relativt nystartad. Bemanningen är däremot tillräcklig, anser man.

Kommunal går nu igenom sjukskrivningar och övertid för att se om hemtjänsten är underbemannad. Ansvarig politiker, vård- och omsorgsnämndens ordförande Richard Lundberg (M), säger till KA att kommunen fortfarande utreder kritiken mot Attendo.