Vi gör det

Vad?

Vi måste för det vettlösa dödandet

bara fortgår

Nära oss långt borta

för att Historiska oförrätter

och minnestolkningar bara

upprepar illdåd i nuet

Nationsgränser Religioner Etnicitet

är betydelselösa i mänsklighetens vagga

Vi är alla mödrar till de döda barnen

genom historiens stora flodarm

Vi finns just nu i livets stora berättelse

allt fler sätter sina drömmar

i att fly bort mot horisonter

som blir till murar

Vi kan inte längre vara varandras skuggor

Medmänskligheten bär vi alla inom oss………