På måndag kommer 51 bussar i länet att köra runt med SD:s valannonser. Kommunal har tillsammans med fackförbunden Vårdförbundet och Vision samt akademikernas centralorganisation SACO krävt att detta stoppas.

De fackliga organisationerna menar att SD:s ideologi går emot landstingets grundläggande värderingar och policys om allas lika värde och rätt till likabehandling.

Nyligen stoppades SD:s annonser av Skånetrafiken. Orsaken är att dessa annonser kan uppfattas som rasistiska och äventyra säkerheten för de bussar som kör runt med SD:s budskap.

SL gör dock en annan bedömning.

– Vi grundar vårt ställningstagande på ett beslut i SL:s styrelse år 1988 om att tillåta politisk reklam i tunnelbanan och på bussarna. Dessutom har den politiska ledningen i landstinget uttalat att vi ska tillåta all politisk reklam, säger Sus Forsman Tullberg.

Hon tillägger att SL som en del av landstinget är en offentlig myndighet som måste behandla alla politiska partier lika.

– Vi kan inte stoppa Sverigedemokraterna eller något annat politiskt parti. Och vi får inte heller gå in och värdera om en enskild annons är okej eller inte. Alla ska ha rätt att framföra sina åsikter. Det är grundläggande demokratiska principer.

Sus Forsman Tullberg kan samtidigt förstå om någon bussförare eller resenär kan känna sig kränkt av budskapen på valannonserna.

– De kan i så fall vända sig till Justitiekanslern som är den som prövar om valannonserna strider mot svensk lag.

I Kommunals trafiksektioner har SD:s annonsering också väckt starka känslor.

– Många av oss är invandrare och vi känner oss kränkta av att behöva köra runt och göra reklam för Sverigedemokraterna, ett parti vars politik strider mot Kommunals grundläggande fackklia värderingar om allas lika värde, säger Botros Awabdeh, arbetsplatsombud för Nobina i Södertälje.

Han ser också arbetsmiljöproblem med SD:s annonser.

– Det handlar om vår säkerhet om bussarna utsätts för stenkastning eller andra protester på grund av valannonserna.

De flesta av bussarna med SD–annonser, ett 40-tal, kommer att köras av Keolis i Stockholms innerstad. Mats Hansson, som är arbetsmiljösamordnare i Kommunals Keolissektion säger att diskussioner nu pågår om hur facket ska hantera detta.

– Jag kan inte kommentera något om våra diskussioner i nuläget, säger han.

Arrivas sektion planerar ett uttalande om att förarna inte har rätt att vägra köra bussar med SD–reklam på.

”Vad du än tycker och känner som individ så ingår detta i ditt arbete… Vi vill på detta sätt ta avstånd från de främlingsfientliga partier och deras åsikter och uttrycka glädje och tacksamhet för att det bland Kommunals medlemmar finns människor från många länder, kulturer, sexuell läggning, religiösa trosuppfattningar och etniskt ursprung och vi vet att denna mångfald berikar oss som fackförening. Tag aktiv ställning för välfärden i Sverige och gå och rösta den 14:e september”, heter det i utkastet till uttalande.