Dalatrafik kallar omläggningen för en revolution. Trafiken delas upp i stadstrafik, direktbussar mellan orter i länet med få stopp, landsbygdsbussar med fler stopp samt flextrafik som blir anropsstyrd och som går att boka för att resa till de stora hållplatserna.

Till det kommer skolskjutsar, som visar det sig, inte har beställts i tid av kommunerna och nu bidrar till kaoset med scheman.

– Många av våra förare har mått dåligt över att inte veta hur och när de ska arbeta. Vi har nu lyckats lösa detta för de flesta. Men ännu är inte schemat klart för alla förare, säger Eva–Marie Nilsson.

Den nya trafiken kommer att skötas av nya bussbolag, Keolis och Sambuss. De tar över efter Nobina som efter flera överklaganden förlorade senaste upphandlingen.

­– Den övergången har gått bra. De flesta från Nobina har fått jobb i de nya bolagen. Några har inte fått ny anställning efter drogtester och hälsoundersökning. I något fall har även en förare som tidigare varit tillsvidareanställd fått en visstidsanställning. Detta ska vi förhandla om, säger Eva–Marie Nilsson.