Aspens innersta stämma:

Vit porös,

med vilande bas

 

Himmel och jordeträd

Du såg mig

med dina tusen vindögon

 

Nu störtar blåsten in

Jag blundar och darrar

likt hjärtformen på dina blad