Kommunal har i 20 år, sedan upphandling av busstrafik inleddes, krävt anställningstrygghet för personal vid företag som förlorar trafik.

Nu har förbundet fått stöd av en samlad opposition för detta krav.

Socialdemokraterna vill inrätta en nationell upphandlingsmyndighet som ska ta fram en nationell upphandlingsstrategi med tydliga riktlinjer om vilka krav som får ställas vid upphandling.

– Då vill vi också göra det tydligt att krav om anställningstrygghet vid upphandling får ställas, säger riksdagsledamoten Ardalan Shekarabi (S).

Han tror att det finns ett stort stöd bland svenska folket för en sådan förändring.

Miljöpartisten Karin Svensson Smith håller med och föreslår en förändring av las eller lagen om offentlig upphandling.

– Vi vill ha en kollektivtrafik av hög kvalitet och då krävs bra villkor för den personal som arbetar där, det gäller inte bara anställningstrygghet utan även fasta anställningar utan delade turer. Jag skulle vilja se ett samlat grepp om detta och är medveten om att det i slutändan krävs mer pengar från de som upphandlar så att trafikföretagen har råd med den goda kvalitet vi kräver, säger hon.

Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson, Ali Esbati, säger att V i många år har krävt tryggare jobb för trafikpersonal och andra som utsätts för upphandling.

– Därför är det bra att Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu vill ha en lagändring eller tydligare upphandlingsregler som gör detta möjligt, säger han.

Tony Wiklander, SD:s ledamot i riksdagens trafikutskott, stöder också kravet.

– Vi har sett tillräckligt av avreglering och dess konsekvenser. Jag tycker att det är rimligt att bussförare ska ha jobbet kvar efter upphandling, förutsatt att de gör det de ska, säger han.

Det råder i dag osäkerhet i landsting och kommuner om det är tillåtet att ställa krav om anställningstrygghet vid upphandling. Trots det har kravet funnits med vid all upphandling av busstrafik sedan 20 år tillbaka i Storstockholms Lokaltrafik. SL styrs av Moderaterna och Alliansen.

Kravet har också funnits med en gång vid upphandling av lokaltrafik i Umeå. S och V har bestämt att kravet också ska finnas med vid nästa upphandling där. Kravet om anställningstrygghet finns också med vid den upphandling av lokaltrafik som genomförs i Örebro i september.

Men på många håll har Kommunals krav fått kalla handen av Socialdemokrater, Miljöpartister och andra partiföreträdare.

Ardalan Shekarabi, är det inte lite pinsamt för er att Moderatstyrda SL har kunnat ställa krav om anställningstrygghet i 20 år medan dina partiföreträdare menar att det inte går förrän ni har kunnat ändra lagen eller göra upphandlingsreglerna tydligare?

– Nej, det är ett oklart rättsläge. Och jag kan förstå om politiker lokalt blir osäkra när jurister i kommuner och landsting säger att det inte är tillåtet att ställa sådana krav, säger han.

Ardalan Shekarabi vill ändå uppmana S–företrädare i kommuner och landsting att ställa krav om anställningstrygghet vid upphandling.

– Det är bra att få rättsläget kring ett sådant krav prövat inför en förändring av lagen eller nationella upphandlingsregler, säger han.

Kommunals kampanj

Kommunal kräver i sin kampanj att:

Kommuner och landsting ska ställa krav på övertagande av personal när de upphandlar kollektivtrafik.

Regering och riksdag gör det tydligare att krav på övertagande av personal vid upphandling får ställas inom ramen för lagen om offentlig upphandling och EU:s upphandlingsdirektiv