Som medlem i Kommunal är man medlemsförsäkrad i Folksam. Försäkringsbolaget går nu ut med vad som gäller för dem som har drabbats av storbranden:

• Skador på försäkrat lösöre, byggnader och skog ersätts.

• Merkostnader för kost och logi för dem som evakuerats ersätts.

• Självrisken ligger på 750 kronor för dem med Hemförsäkring Stor och 1 500 kronor för dem med Hemförsäkring Mellan eller Bas.

Folksam ersätter också kostnaden för tio behandlingstillfällen med legitimerad psykolog eller psykoterapeut, för dem som drabbats av ”traumatisk skadehändelse”. Det kallas krisförsäkring och för detta slipper man betala någon självrisk.

Den som är drabbad kontaktar själv Folksam på telefon 0771-96 09 60. Är det akut så finns också ett journummer som är öppet dygnet runt: 020-45 00 00.