Sammanlagt handlar det om en satsning på 2,8 miljarder kronor som ska ge 20 000 unga så kallade yrkesintroduktionsanställningar. Det innebär att de unga får arbeta 75 procent av tiden och plugga till undersköterska resterande 25 procent. För arbetet får de unga avtalsenlig lön.

– Unga människor får en chans till jobb som då kombineras med en utbildning, sade Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven när han presenterade förslaget på ett äldreboende i Stockholm.

Löftet innebär statliga pengar för det första traineeåret, men efter det första året finns inga löften om fast jobb eller fortsatt utbildning.

– Nej, det stämmer. Men vi ser att de kommuner som redan satsat på den här typen av anställningar har erbjudit fortsatt utbildning och fortsatta möjligheter till jobb. För behovet finns, säger Stefan Löfven.

Han menar att det här förslaget är ett svar på flera utmaningar: hög ungdomsarbetslöshet, generationsväxlingen in äldreomsorgen och för låg bemanning.

Också partiets ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson deltog på pressträffen. KA frågade henne varifrån Socialdemokraterna ska ta pengarna till den här miljardsatsningen.

– Vi ska höja skatten. Dock inte för vanliga löntagare, svarade hon.

Traineeplatserna ska gå under det kollektivavtal om yrkesintroduktionsanställningar som Kommunal har kommit överens om med arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (se faktaruta).

 

 

 

Yrkesintroduktionsanställningar

Avtalet BAL 13, arbetslivsintroduktionsanställning, innebär ett års anställning som inte ger företrädesrätt. 25 procent av arbetstiden ska vara utbildning. Lönen är 75 procent av avtalets lägstalön för outbildad, vilket blir 12 870 kronor i månaden.