57 procent av kvinnorna och 53 procent av männen arbetar deltid i kvinnodominerade yrken på Kommunals avtalsområde, visar rapporten. Sysselsättningsgraden har ökat något sedan slutet av 1990-talet, men fortfarande är alltså deltid vanligare än heltid.

– Det är anmärkningsvärt att det händer så lite, utvecklingen går framåt med myrsteg, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström i ett uttalande.

En viktig orsak till att kvinnor jobbar mindre är att de tar ett större ansvar för hemarbetet.

Men av de anställda på Kommunals avtalsområde finns det också många som jobbar långt under 50 procent. 23 procent, alltså nästan en fjärdedel, jobbar så kallad ”kort deltid”, det vill säga 40 procent eller mindre.