Inom hemtjänsten i Stockholms stad finns 229 olika utförare att välja mellan – privata, kommunala och idéburna. Att det går att välja är uppenbart, men hur och på vilka grunder? Finns den information som brukaren tycker är viktig inför sitt val? Ett val som avgör vilka personer som ska komma in i brukarens hem, ge stöd och omvårdnad i ofta utsatta tillstånd.

När du lägger din personliga trygghet i andra människors händer, bokstavligt talat, vill du gärna veta att förutsättningarna finns för att göra ett bra arbete.

Men idag går det inte att säga att medborgarna är fullt informerade med den information som finns på ”Jämför Service”, Stockholms stads system där brukare går in för att välja välfärdstjänster som förskola, skola och äldreomsorg. Information saknas om huruvida utförarna har kollektivavtal (eller kollektivavtalsliknande villkor) och om andra arbetsvillkor. Är de timanställda eller fast anställda, har de erbjudits rätt till heltid, får de normala löneökningar?

Att företag eller organisationer har kollektivavtal är viktigt inte minst för att kollektivavtal garanterar alla anställda sådant som tjänstepension, rätt till information och förhandling, gruppförsäkring vid arbetsskada samt ersättning för övertid och obekväm arbetstid.

Faktum är att Kommunal nyligen visade att hälften av alla hemtjänstföretag som Stockholms stad anlitar (68 av 140 företag) saknar kollektivavtal. Det är allvarligt, och det minsta vi begär är att den som har ett val att göra ska kunna vara fullt informerad kring detta.

I september förra året träffades en överenskommelse mellan de större arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden inom offentligt finansierad vård och omsorg. Överenskommelsen gäller en etisk plattform för öppenhet om kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor hos utförarna. Där är Sveriges kommuner och landsting (SKL), Arbetsgivaralliansen och Vårdföretagarna (m fl) överens med Vision, Kommunal och Vårdförbundet (m fl) om att utförare ska ha kollektivavtal och att de ska vara öppna med sådant som omsättning och vinstdisposition, liksom anställdas kompetens och bemanning. Även Stockholms stad bör ställa sådana krav!

Privata aktörer har på sina håll tagit över stora delar av den kommunalt finansierade välfärden. Stockholms stad hör de till tio kommuner som privatiserat mest i landet, 38 procent jämfört med en andel på 17 procent för riket. 

Miljöpartiet tror på valfrihet och tycker att det är bra med en mångfald av aktörer, som kan erbjuda olika inriktningar i välfärden när det gäller exempelvis språk och kultur. Men utförare ska ha kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor. Våra gemensamma medel ska gå till välfärdstjänster som både brukare och anställda kan känna sig trygga och nöjda med.

Stefan Nilsson (MP),
gruppledare i Stockholms stad