Vänsterpartiets stora valfråga är att stoppa vinster i välfärden. Men vad händer när de privata vårdbolagen försvinner? Det var utgångspunkten när partiledare Jonas Sjöstedt på fredagen kallade till presskonferens i Almedalen.

– När vi tar bort de privata vinsterna i välfärden så öppnas en unik möjlighet för personalen kan ta över verksamhet, säger partiledaren Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet vill se en statlig fond på en miljard kronor som ska användas till stöd och utbildning för anställda i välfärden som vill starta egna icke vinstdrivande verksamheter, till exempel äldreboenden eller skolor. Även offentliga verksamheter ska kunna få ta del av medlen för att bli bättre. Tanken är att ta vara på personalens kunnande och yrkesstolthet.

– Bra verksamheter är ofta de där personalen har stort inflytande, säger Sjöstedt.

Vilka är det som ska starta de här icke vinstdrivande vårdföretagen?

– Det handlar om alla som finns på en arbetsplats. Det ska inte bara vara förbehållet läkarna. Det är viktigt att många yrkesgrupper kan finnas med.

Finns det en vilja att starta eget hos personal i till exempel äldreomsorgen?

– Inte alltid men ofta finns det det. Många vill utveckla sitt arbete och man vill ha fortbildning, inflytande och ansvar.

Är det självklart att personalkooperativ är bättre arbetsgivare?

– Inte alltid och därför är det så viktigt att man utbildar i vad det innebär med personalansvar, vilka skyldigheter man har som arbetsgivare och vad lagstiftningen säger. Vi ska stödja att det sker på ett kompetent och professionellt sätt.

Arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna gör inte oväntat tummen ner. Att tvinga fram kooperativ ger ingen mångfald av alternativ, menar Håkan Tenelius, näringspolitisk chef.

– Det är naivt att tro att personalkooperativ ska kunna ersätta de privata investeringarna i välfärden. Bara de tre största vårdföretagen är beredda att bygga 1 200 äldrebostäder till 2016, argumenterar han i ett pressmeddelande.

Vänsterpartiet vill också att statliga banken SBAB ska få ett tuppdrag att underlätta för personalkooperativ och ideellt drivna vårdbolag att låna pengar. Hur det ska gå till mer precist kan dock Jonas Sjöstedt inte svara på. Han menar att kooperativ ofta missgynnas av bankerna och att bankpersonalen behöver bättre kunskap om icke vinstdrivande bolag.