Annelie Nordström är mycket besviken på Socialdemokraterna som hon tycker har svikit när det gäller rätten till heltid.

– Vi har gosat för mycket med S, säger hon och ger beröm till FI för partiets stöd för kravet.

Vid LO:s seminarium i Almedalen om rätt till heltid var Annelie Nordström självkritisk.

– Vi har trott för mycket på S löften och deras handslag om att ge oss rätt till heltid. Men det har bara genomförts i några få kommuner, säger Kommunals ordförande.

Förbundet kräver lagstiftning om rätt till heltid. S-ledaren Stefan Löfven har istället lovat att om S får majoritet i Sveriges Kommuner och Landsting efter valet så ska partiet förhandla fram kollektivavtal med Kommunal om rätt till heltid.

– Det kan vara en lösning, men då måste skrivningarna i avtalet vara så glasklara att ingen sedan kan tolka det som att heltid inte är en självklar rättighet för våra medlemmar.

Annelie Nordström förklarade att Kommunal inte kan nöja sig med löften från S om lag eller kollektivavtal. Hon tycket att Kommunal nu måste använda sin styrka för att driva kravet också på annat sätt. Hon ger beröm till FI som har varit en blåslampa för att andra partier velat diskutera frågan.

– Utan uppmärksamheten kring FI är jag övertygad om att andra partier inte skulle ta upp vårt krav om rätt till heltid, säger Annelie Nordström.