Kommunalarbetareförbundet har ända sedan dess bildande stått Socialdemokraterna nära. Länge hette det att ”Socialdemokraterna är det enda parti som både har viljan och kraft­en att långsiktigt genomföra en politik som gagnar medlemmarnas intressen”. I fjol lade förbundet fram en ny plattform för den facklig-politiska samverkan. Där anges fortfarande Socialdemokraterna som det viktigaste samarbetspartiet, men banden har lossats en smula, nu heter det i stället att ”Socialdemokraterna är det parti som står oss närmast”.

– Vi vill bli tydligare med att vi är ett fackförbund och inte ett politiskt parti, sa Kommunals förste vice ordförande Per Holmström, när plattformen lades fram i fjol.

Kommunal är aktivt i valrörelsen bland annat genom att man är en del av LO. I år har LO släppt flera kortare ”valfilmer” som samlas på sajten sverigekanbattre.se. Organisa­tionen har också gett ut två längre film­er med titeln ”Reinfeldts Sverige” som ligger på Youtube. Den första av dessa har i skrivande stund spelats över en kvarts miljon gånger.

Ekonomiskt fortsätter Kommunal också att stötta Socialdemokraterna. Sex kronor per medlem och år går direkt till Socialdemokraternas partikassa. Vissa medlemmar ger ännu mer, eftersom den lokala sektionen kan vara kopplad till partiet med så kallat organisationsstöd.

Det vanligaste är ändå att man stöttar indirekt, genom att fackligt valda personer avsätter tid under valkampanjen till aktivt valarbete. Exempelvis uppger Kommunal Västra Svealand att man har avsatt 66 arbetsdagar för dess sektioner, då man i stället aktivt arbetar med valet. Avdelning Västerbotten uppger att man har två valledare som ”vissa dagar” kommer att arbeta direkt med valet.

Kommunals sex krav i valrörelsen

1 Öka bemanningen inom barn- och äldreomsorgen.
2 Lagstifta om rätt till heltid.
3 Skärp skollagen så att alla kommuner måste erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.
4 Fler unga ska få fasta jobb i välfärden.
5 Förbättringar i a-kassan, bland annat sänkt avgift och höjt tak.
6 Inför en tredelad föräldraförsäkring.