LO har tagit ett beslut om ett gemensamt mediehus för de fem tidningarna Kommunalarbetaren, Arbetet, Handelsnytt, Seko-tidningen och Fastighetsfolket.

På seminariet Framtidsvägar för fackförbundspressen sade Journalistens chefredaktör Helena Giertta  att medlemstidningen är en sammanhållande kraft.

Moderator Liv Beckström, projektledare för LO:s mediehus, bad Helena Giertta beskriva hur det ser ut bland fackförbundstidningarna idag.

– LO gör en satsning på mediehus vilket känns framåtsyftande och bra, Vision lägger ner sina tidningar och andra tidningar stärker sin styrning, så de ser lite olika ut, sade Helena Giertta.

Panelen var överens om att självständiga tidningar behövs. Stephen Lindholm, reporter på Kommunalarbetaren och ledamot i Journalisförbundets styrelse, tycker att journalistiken på tidningen blivit bättre sedan man flyttat till egen lokal.

– Jag tycker att vår journalistik har blivit bättre sedan vi flyttade ut till egen lokal. Det är viktigt att vara tydlig med att vi är journalister och att allt de vi intervjuar säger till oss säger de till en journalist, sade Stephen Lindholm.

Tobias Baudin som sitter i LO:s styrelse och i tidningen Arbetets styrelse menade att det är viktigt med tydlighet.

– Jag är extremt kritisk till att ha en tidning under kommunikationsavdelningen, kommunikationsavdelningen är husbondens röst, tidningen ska vara självständig och granska det vi ägare gör, sade Tobias Baudin.

Han menade också att det är fel väg att gå att lägga tidningen under informationsavdelningen.

– Man ska inte ställa journalistik mot information, man måste göra både och, sade Tobias Baudin.

Att det är just LO som nu skapar ett mediehus kan bero på tidningar är viktigare för arbetare än för tjänstemän.

– Arbetare behöver sina tidningar mer än tjänstemännen. Deras yrkesgrupper behöver också lyftas ännu mer, sade Tobias Baudin.

Att papperstidningarna behövs var panelen enig om.

– Det viktiga är att ha en journalistik som är angelägen och viktig. Papperstidningarna måste vara relevanta oavsett teknik, sade Helena Giertta.

Panelen fick frågan vad det är som behövs för att ha bra relationer mellan ägare och tidning.

– En självständig redaktion och ägare som förstår detta, sade Helena Giertta.

Resurser togs också upp som viktigt för att göra bra tidningar.

– Jag vill inte styra innehållet, men jag kan se till att journalisterna har resurser att göra god journalistik, sade Tobias Baudin.

Ägarna behöver också förstå vad journalistik är, menade Stephen Lindholm.

– Ägarna måste också förstå skillnaderna mellan information och journalistik, att man har en policy för tidningen och en ansvarig utgivare på redaktionen, sade Stephen Lindholm.