SVAR: En arbetsgivare som vill att arbetstagare ska lämna sin anställning vid utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år, ska skriftligen ge arbetstagaren besked om detta minst en månad i förväg. Detta står att läsa i lagen om anställningsskydd.

Det kan dock finnas andra regleringar i kollektivavtal, så det är bäst om du kontrollerar med ditt lokala Kommunal vad som gäller just dig. En arbetsgivare kan också låta en arbetstagare bli kvar i arbete efter 67 års ålder.